• UMSItS Guide

Semester I 2023/2024: Program Khas Bahasa Arab (PKBA)

 • Created :  9 June 2023 
 • Last Updated:  9 June 2023


Tarikh Permohonan 11 Jun 2023
Tarikh Tutup Permohonan 19 Jun 2023
Syarat Minimum Kemasukan

Syarat Am Universiti

 1. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf.
 2. Mendapat Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira.

Syarat Khas Program

SPM: Pakej STEM

Memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Arab / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Pendidikan Islam / Turath Dirasat Al-Islamiah
 • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah / Maharat al-Quran / Al-Syariah / Turath Al-Quran wa Al-Sunna
 • Pendidikan Syariah Islamiah / Hifz al-Quran / Usul al-Din
 • Tasawwur Islam
 • Al-Manahij Al-Ulum Al-Islami
 • Al-Adab wa Al-Balaghah;
 • dan

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran berikut:

 • Fizik
 • Kimia
 • Biology 
 • Matematik Tambahan
 • Pertanian
 • Sains Komputer
 • Geografi
 • Matematik
 • Sains Tambahan / Asas Kelestarian / Sains Rumah Tangga
 • Prinsip Perakaunan / Ekonomi / Perniagaan / Kesusasteraan Melayu / Kesusasteraan Inggeris / Pengajian Keusahawanan;
 • dan

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred D dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.

  SPM: Pakej Sastera dan Kemanusiaan

  Memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Arab / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab;

  dan

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Pendidikan Islam / Turath Dirasat Al-Islamiah
 • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah / Maharat al-Quran / Al-Syariah / Turath Al-Quran wa Al-Sunnah
 • Pendidikan Syariah Islamiah / Hifz al-Quran / Usul al-Din
 • Tasawwur Islam
 • Al-Manahij Al-Ulum Al-Islami
 • Al-Adab wa Al-Balaghah;
 • dan

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Sains Tambahan
 • Kesusasteraan Melayu
 • Geografi
 • Matematik
 • Pertanian
 • Perniagaan
 • Ekonomi
 • Prinsip Perakaunan
 • Sains Komputer
 • Kesusteraan Inggeris
 • Pengajian Keusahawanan
 • Asas Kelestarian
 • Sains Rumah Tangga;
 • dan

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred D dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.

  Dokumen Perlu Dimuatnaik
 • Kad Pengenalan / MyKad calon
 • Kad Pengenalan / MyKad Ibu Bapa calon
 • Salinan Keputusan SPM
 • Semua sijil-sijil pengajian
 • Nota Penting
 • Dokumen yang tidak lengkap tidak akan diproses
 • Calon yang disenarai pendek untuk temu duga akan dihubungi melalui email / panggilan telefon
 • Manual Pengguna